Live&Learn tìm kiếm Kế toán

Live&Learn tìm kiếm Kế toán

Established in Vietnam in January 2009, Live&Learn’s mission is to reduce poverty and foster greater understanding and action towards a sustainable future through education, community mobilization and supportive partnerships. Live&Learn is also a member of...
OPPORTUNITY: Tư vấn thực hiện và giám sát hoạt động

OPPORTUNITY: Tư vấn thực hiện và giám sát hoạt động

Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) cùng Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm các đối tác khác hiện đang thực hiện chương trình “Đường an toàn tới trường – quận Hoàn Kiếm” với mục tiêu khuyến khích học sinh đi bộ và sử dụng các phương...
CAREER OPPORTUNITY: Admin – Finance Assistant

CAREER OPPORTUNITY: Admin – Finance Assistant

Established in Vietnam in January 2009, Live&Learn’s mission is to reduce poverty and foster greater understanding and action towards a sustainable future through education, community mobilization and supportive partnerships. Live&Learn is also a member of...
Bộ thẻ trò chơi “Nước từ đâu đến”

Bộ thẻ trò chơi “Nước từ đâu đến”

Hãy thử tưởng tượng nếu không có nước thì con người, cây cối và động vật sẽ như thế nào? Để sống và tồn tại, con người cần rất nhiều nước để uống, để nấu ăn cũng như để phục vụ cho quá trình sản xuất… Nhưng liệu nguồn nước xung quanh chúng ta có vô tận không?...