Với những hình ảnh sinh động và thông tin cụ thể, Bộ thẻ trò chơi “Câu chuyện Năng lượng” có thể được sử dụng theo cách vừa học, vừa chơi để bổ sung kiến thức và kỹ năng cần thiết, giúp trẻ em, người lớn và cộng đồng hiểu về các vấn đề liên quan đến năng lượng, từ đó xây dựng ý thức và thói quen tiết kiệm và sử dụng năng lượng một cách bền vững.

Tải tài liệu

Tải hướng dẫn sử dụng