Hãy thử tưởng tượng nếu không có nước thì con người, cây cối và động vật sẽ như thế nào?

Để sống và tồn tại, con người cần rất nhiều nước để uống, để nấu ăn cũng như để phục vụ cho quá trình sản xuất…

Nhưng liệu nguồn nước xung quanh chúng ta có vô tận không? Nước chúng ta sử dụng hàng ngày có thực sự sạch? Mỗi cá nhân hay cộng đồng cần làm gì để tiết kiệm và bảo vệ nguồn nước?

Những câu hỏi này sẽ được giải đáp cụ thể và sinh động với trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn qua bộ thẻ trò chơi “Nước từ đâu đến?” Chúng tôi hi vọng rằng “Nước từ đâu đến?” sẽ giúp người đọc có thể hiểu đúng về sự hữu hạn của nguồn nước sạch trên Trái Đất. Các thông tin khoa học ngắn gọn trong tài liệu này sẽ là nguồn thông tin bổ ích cho trẻ em, trường học và cộng đồng ở VIệt Nam. Chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp để tài liệu hay và thú vị hơn!

Tải xuống: Bộ thẻ Nước từ đâu đến

Tải xuống: Sách HDSD Bộ thẻ nước