CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA?

Năm 2016 chứng kiến hạn mặn nghiêm trọng nhất tại miền Tây trong vòng 100 năm qua. Năm 2015 mùa hè nóng kỉ lục, miền Bắc mùa đông đến muộn… Trong vòng 10 năm (2001-2010), các loại thiên tai ở nước ta như bão, lũ, lũ quét, sạt lở đất, úng ngập, hạn hán, xâm nhập mặn và các thiên tai khác đã làm chết và mất tích hơn 9500 người, gây thiệt hại về tài sản ước tính chiếm khoảng 1,5% GDP/năm (Theo Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu. Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ, tr.6.)

Bài Viết Liên Quan