DOANH NGHIỆP CÓ THỂ LÀM GÌ?

Từ giải pháp thích ứng và giảm nhẹ trước biến đổi khí hậu…

 • Tổ chức các chuyến đi du lịch bằng thuyền vào mùa lụt;
 • Có kế hoạch phòng ngừa các tác động môi trường và thiên tai để chủ động thay đổi mùa kinh doanh;
 • Thường xuyên nâng cao nhận thức của cấp quản lý, nhân viên và các đối tác liên quan để thay đổi thói quen sản xuất – kinh doanh (tiết kiệm nước/năng lượng, ý thức phòng ngừa rủi ro thiên tai…)…

Giảm nhẹ là ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu thông qua việc giảm cường độ hoặc mức độ phát thải khí nhà kính.
Ví dụ:

 • Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng: sử dụng các thiết bị tiết kiệm năng lượng và hiệu suất cao, tránh tổn thất năng lượng.
 • Tăng cường sử dụng các nguồn năng lượng mới và năng lượng tái tạo: năng lượng gió, năng lượng mặt trời…
 • Nâng cao chất lượng và thương hiệu về sản phẩm sạch… 

…Đến chiến lược xanh hóa doanh nghiệp

Khách sạn Rex (thành phố Hồ Chí Minh) đã áp dụng các biện pháp quản lý rác thải và đạt được:

 • Giảm rác với tỉ lệ trung bình hàng năm là 20% (tương đương khoảng 2.6 tấn/tháng)
 • Ngăn được rác thải ô nhiễm nước thải và thu hồi được khoảng 0.8 tấn dầu mỡ đóng
 • Thu được 30 triệu đồng hàng năm nhờ thu hồi và bán rác hữu cơ, ve chai và dầu mỡ thải

Xanh hóa Doanh nghiệp là quá trình thiết lập mới hoặc cải thiện các quy trình sản xuất sản phẩm, hoạt động dịch vụ nhằm mục đich giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường, cộng đồng, xã hội và kinh tế tại địa phương hoặc toàn cầu.
Lợi ích của xanh hóa doanh nghiệp

 • Tiết kiệm chi phí và gia tăng lợi nhuận
 • Tạo cho doanh nghiệp tầm nhìn dài hạn, chiến lược kinh doanh dài hạn
 • Tạo hình ảnh đẹp, tân tiến trong mắt khách hàng và công chúng
 • Thu hút được các khách hàng, đối tác, tổ chức quan tâm tới môi trường
 • Nâng cao mức độ hài lòng của nhân viên tại nơi làm việc
 • Tăng cường thương hiệu và văn hóa Xanh của doanh nghiệp
 • Thi hành chính sách của nhà nước và sẵn sàng trước xu hướng thay đổi chính sách trong tương lai

Bài Viết Liên Quan