DỰ ÁN KẾT NỐI TRẺ EM DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ THÀNH PHỐ

DỰ ÁN KẾT NỐI TRẺ EM DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ THÀNH PHỐ

“Kết nối trẻ em dân tộc thiểu số và thành phố nhằm gìn giữ văn hóa dân tộc trước tác động biến đổi khí hậu” được thực hiện bởi Nhóm CTV Môi trường Việt Nam. Dự án được tiến hành từ tháng 4 đến tháng 5 năm 2016 tại thành phố Đà Nẵng và thôn Xà Nghìn I, xã Za Hung, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.

Dự án sẽ tạo ra môi trường tương tác giữa trẻ em thành phố và vùng núi thông qua hình ảnh đặc trưng nhà GươL đồng bào dân tộc thiểu số Cơ Tu tỉnh Quảng Nam. Các em có cơ hội cùng nhau chia sẻ những thông tin, kiến thức và kỹ năng liên quan BĐKH. Từ đó, hình thành sợi dây kết nối trẻ em giữa các vùng miền lại với nhau để hướng đến một mục tiêu chung cùng nhau nâng cao năng lực ứng phó với BĐKH.

Dự án đã thực hiện hai hoạt động chính: Tập huấn kiến thức môi trường và văn hóa dân tộc thiểu số cho trẻ em thành phố; Ngày hội kết nối.

Các hoạt động này đã cung cấp những kiến thức cơ bản nhất về môi trường, đa dạng sinh học, tác động của thiên tai, cách ứng phó với thiên tai cho trẻ em ở thành phố và vùng dân tộc thiểu số. Đặc biệt hơn, những câu chuyện thực tế được Già Làng của thôn Xà Nghìn I kể lại đã giúp cho trẻ em được hiểu hơn những giá trị văn hóa đặc trưng của quê hương mình.

Mặc dù diễn ra trong thời gian ngắn nhưng nó đã giúp trẻ em hiểu hơn những kiến thức về môi trường, đa dạng sinh học,… Những kỹ năng ứng phó với thiên tai, cụ thể là sét, lũ lụt,…đã được trẻ em thực hành thuần thục.

Văn hóa dân tộc thiểu số liên quan rừng tự nhiên, nhà GươL đã được cung cấp cho trẻ em bởi Già Làng thôn Xà Nghìn I. Điều này mang lại hai ý nghĩa lớn về sự kết nối: Thứ nhất là kết nối trẻ em với văn hóa dân tộc; Thứ hai là kết nối trẻ em với người lớn. Ông Alăng Đồ, già làng của thôn Xà Nghìn I cho biết “Trước kia, mưa đá, nắng to nhiều lần làm phần mái nhà GươL bị hỏng hoàn toàn. Mọi người sợ vào đây sinh hoạt và tinh thần của dân làng xuống lắm. Từ năm 2015, dân làng đã cùng nhau sửa nhà GươL lại, các em nhỏ có tham gia vẽ tranh trang trí. Bây giờ, các cháu và bà con thích vào trong này sinh hoạt lắm. Tôi cảm ơn các anh chị đã về đây để sinh hoạt cùng các cháu, để các cháu hiểu hơn về văn hóa truyền thống của mình.”

Kế hoạch tiếp theo là kết nối các Nhóm, tổ chức,…cùng làm về trẻ em tại vùng dân tộc thiểu số thông qua những dự án giáo dục môi trường. Đặc biệt, nhóm muốn thúc đẩy những sáng kiến của trẻ em thành phố tại vùng dân tộc thiểu số và trẻ em dân tộc thiểu số tại quê hương.

IMG_20160423_191815 12 IMG_20160423_110517

 

 

 

 

Bài Viết Liên Quan