Giảm rác thải ngay từ đầu vào

BẠN CÓ BIẾT?

Chúng ta thường nghĩ rằng việc giải quyết vấn đề rác chỉ được tiến hành sau khi sử dụng hay chỉ áp dụng trong việc thải bỏ. Không hẳn như vậy, giải quyết rác thải là một quy trình xuyên suốt từ quyết định mua hàng, sử dụng và thải bỏ. Đối với nhà hàng, khách sạn và kể cả hộ gia đình nên bắt đầu giảm lượng rác thải vừa tiết kiệm được chi phí xử lý rác, vừa tốt cho môi trường.

 

Bài Viết Liên Quan