Giới thiệu

CHUYỆN GÌ ĐANG XẢY RA?

“Việt Nam và thế giới đang đứng trước nguy cơ không đảm bảo về an ninh năng lượng khi mà nhu cầu tăng nhanh và những nguồn cung truyền thống đang dần cạn kiệt với tốc độ nhanh chóng. Bên cạnh đó, việc sản xuất và sử dụng nhiên liệu hóa thạch tạo ra tác động tiêu cực đến sức khỏe, môi trường và xã hội”.
“Nguồn than trong nước không còn đủ cho sản xuất điện: ước tính cần nhập khẩu khoảng 10-12 triệu tấn vào năm 2020, 30-32 triệu tấn vào năm 2025 và khoảng 50-65 triệu tấn vào năm 2030. Như vậy Việt Nam sẽ bị phụ thuộc vào nguồn cung cấp nhiên liệu của nước ngoài”.


cách pha cafe mocha|
cách pha cafe phin ngon|
cách pha cafe bằng máy|
cách rang xay cafe|
caphe capuchino|
ca phe hat rang xay|

(Nguồn: VSEA, 2014. Câu chuyện Năng lượng.)
energy-demand_orig
CÁC LƯU Ý CHUNG NHẰM TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
1. Khi xây dựng, lắp đặt các hệ thống ưu tiên các giải pháp tiết kiệm năng lượng.
2. Thống kê mức tiêu thụ năng lượng của các thiết bị và lượng tiêu thụ điện năng hàng tháng, xây dựng kế hoạch tiết kiệm năng lượng.
3. Giữ gìn các thiết bị ở tình trạng tốt, bằng cách bảo dưỡng thiết bị điện tử thường xuyên, định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
4. Nhiều thiết bị điện tử đã qua sử dụng vẫn còn dùng tốt, doanh nghiệp cân nhắc mua các thiết bị đã qua sử dụng nhưng nên tìm hiểu kỹ về thiết bị và nhu cầu trước khi mua.
5. Hạn chế sử dụng thiết bị điện trong giờ cao điểm, có thể cài đặt chế độ tự động để thiết bị hoạt động ngoài giờ cao điểm, khi thấy điện yếu hãy tắt thiết bị và kiểm tra.
6. Tổ chức các ngày tiết kiệm năng lượng để nâng cao nhận thức, tạo thói quen sử dụng điện năng có ý thức.

Bài Viết Liên Quan