Thế hệ Xanh - Vietnam Green Generation Network

là mạng lưới thanh niên, các cá nhân, câu lạc bộ môi trường và tổ chức tuổi trẻ có chung mối quan tâm đến các vấn đề môi trường và Biến đổi khí hậu.

Live & Learn

Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng là một tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ được thành lập theo quyết định 60/QĐ–LHH ngày 15 tháng 1 năm 2009 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và giấy phép số A-804 của Bộ Khoa học Công nghệ.

Chúng tôi là ai?

Mạng lưới Thế Hệ Xanh Việt Nam là một mạng lưới của thanh niên, do chính các bạn xây dựng và kết nối. Bắt đầu từ năm 2008 giữa các nhóm tình nguyện môi trường tại Hà Nội và Đà Nẵng. Hiện tại Thế hệ xanh là mạng lưới môi trường cho thanh niên lớn nhất (và gần như duy nhất) với thành viên là các câu lạc bộ và cá nhân trên cả nước.

Những người bạn

Là những đơn vị, tổ chức trong nước và nước ngoài đang cùng đồng hành cùng chúng tôi, với cùng mục tiêu và lý tưởng vì cộng đồng ngày càng phát triển và tốt đẹp hơn.

TUYỂN DỤNG

CAREER OPPORTUNITY: ACCOUNTANT

Established in Vietnam in January 2009, Live&Learn’s mission is to reduce poverty and foster...

CAREER OPPORTUNITY: Admin – Finance Assistant

Established in Vietnam in January 2009, Live&Learn’s mission is to reduce poverty and foster...

CAREER OPPORTUNITY: Project Communications Officer at Live&Learn

Established in Vietnam in January 2009, Live&Learn’s mission is to reduce poverty and foster...

CAREER OPPORTUNITY: Business Engagement Officer

Established in Vietnam in January 2009, Live&Learn’s mission is to reduce poverty and foster...

CAREER OPPORTUNITY: Knowledge Management Officer (KMO)

Established in Vietnam in January 2009, Live&Learn’s mission is to reduce poverty and...

CAREER OPPORTUNITY: ACCOUNTANT

Established in Vietnam in January 2009, Live&Learn’s mission is to reduce poverty and foster...

CAREER OPPORTUNITY: Youth Facilitator & Communication Officer

Established in Vietnam in January 2009, Live&Learn’s mission is to reduce poverty and...

CAREER OPPORTUNITY: Project Coordinator – Partnership Development

Established in Vietnam in January 2009, Live&Learn’s mission is to reduce poverty and foster...

Các đối tác

ĐĂNG KÝ!

Đăng ký email để nhận newsletter từ Thế hệ Xanh.