Sổ tay “Hành trình xanh” kể câu chuyện về các sáng kiến, dự án môi trường được các câu lạc bộ, nhóm thanh niên và các bạn trẻ trên khắp mọi miền đất nước triển khai đồng hành cùng Quỹ Sáng kiến Thanh niên với Biến đổi khí hậu do Live & Learn điều phối giai đoạn 2016-2018.

Tài liệu được xây dụng bởi Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và cộng đồng Live & Learn hợp tác với Tổ chức Plan International Việt Nam trong khuôn khổ dự án “Tăng cường khả năng thích ứng với Biến đổi khí hậu của cộng đồng dân tộc thiểu số tại tỉnh Lai Châu và các nhóm thanh niên ở Việt Nam” do tổ chức Plan International Đức và Thụy Sỹ tài trợ giai đoạn tháng 9/2016 – 8/2018″.

Tải xuống tài liệu: Hành trình xanh