Hướng dẫn xây dựng trường học an toàn

Picture

Tài liệu “Hướng dẫn xây dựng Trường học an toàn” được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp giúp các trường học nâng cao năng lực phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai (PC&GNTT). Tài liệu cung cấp các công cụ để trường học đánh giá tình trạng an toàn của mình, từ đó xây dựng được kế hoạch với các giải pháp cụ thể, đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho học sinh, giáo viên trước thiên tai và biến đổi khí hậu.

Tải tài liệu:

huong_dan_xay_dung_truong_hoc_an_toan

Bài Viết Liên Quan