NÓNG HƠN, LẠNH HƠN… BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CÓ GÌ ẢNH HƯỞNG TỚI DOANH NGHIỆP?

Theo khảo sát của Quĩ Châu Á, thiệt hại do thiên tai – biến đổi khí hậu xảy ra vì: có tới 5,43% số doanh nghiệp trả lời do “không quan tâm đến phòng chống thiên tai hoặc không nhận thức được lợi ích của việc phòng chống thiên tai”; 45,74% doanh nghiệp trả lời “có quan tâm nhưng chưa có kế hoạch phòng chống và ứng phó với thiên tai”; 33,33% doanh nghiệp trả lời “đã có kế hoạch, nhưng không đủ năng lực và nguồn lực để thực hiện”, ngoài ra còn một số lý do khác như: chưa đánh giá được mức độ rủi ro mà thiên tai có thể gây ra, không dự đoán trước và không chủ động phòng ngừa, kế hoạch phòng chống thiên tai chưa được xây dựng do chủ quan vì từ trước đến giờ thiên tai chưa bao giờ ảnh hưởng đến hoạt động hoạt động sản xuất kinh doanh…

Bài Viết Liên Quan