Quỹ Sáng kiến Trẻ em và Thanh niên với Biến đổi Khí hậu được Live&Learn và Tổ chức Plan International Việt Nam phối hợp quản lý, dưới sự điều phối của Mạng lưới Thế hệ Xanh. Quỹ được thành lập với mục đích hỗ trợ kỹ thuật – tài chính cho các sáng kiến do Trẻ em và Thanh niên khởi xướng và thực hiện, giúp Giảm nhẹ và Thích ứng với Biến đổi khí hậu.

SÁNG KIẾN XANH

Biến đổi khí hậu & Thiên tai

Tài nguyên Thiên nhiên

Quản lý rác thải

Giáo dục / Truyền thông

Năng lượng

Khác

CON SỐ
ẤN TƯỢNG

2017 - 2018

110

Đề xuất gửi về

50

Sáng kiến nhận tài trợ

15000

Người hưởng lợi

QUỸ SÁNG KIẾN

XANH TRƯỜNG HỌC – XANH TƯƠNG LAI

Nhóm thực hiện: Lĩnh vực: Quản lý rác Khu vực: Miền Nam Mỗi năm, ước tính có khoảng 2,9 triệu tấn rác thải sinh hoạt ở Việt Nam được xả thải vào tự nhiên bao gồm thức ăn, đồ nhựa, quần áo, túi...

NHỰA – CUỘC CHIẾN VÔ CỰC

Nhóm thực hiện: Nhóm CLB Môi trường ĐH Thủy Lợi (Future Green Family Club) Lĩnh vực: Quản lý rác Khu vực: Miền Bắc Thế giới đang lâm vào tình trạng “ô nhiễm trắng”. Theo báo cáo của Liên hợp quốc,...

Các đối tác

ĐĂNG KÝ!

Đăng ký email để nhận newsletter từ Thế hệ Xanh.