Quỹ Sáng kiến Trẻ em và Thanh niên với Biến đổi Khí hậu được Live&Learn và Tổ chức Plan International Việt Nam phối hợp quản lý, dưới sự điều phối của Mạng lưới Thế hệ Xanh. Quỹ được thành lập với mục đích hỗ trợ kỹ thuật – tài chính cho các sáng kiến do Trẻ em và Thanh niên khởi xướng và thực hiện, giúp Giảm nhẹ và Thích ứng với Biến đổi khí hậu.

SÁNG KIẾN XANH

Biến đổi khí hậu & Thiên tai

Tài nguyên Thiên nhiên

Quản lý rác thải

Giáo dục / Truyền thông

Năng lượng

Khác

CON SỐ
ẤN TƯỢNG

2017 - 2018

110

Đề xuất gửi về

50

Sáng kiến nhận tài trợ

15000

Người hưởng lợi

QUỸ SÁNG KIẾN

XANH TRƯỜNG HỌC – XANH TƯƠNG LAI

Nhóm thực hiện: Lĩnh vực: Quản lý rác Khu vực: Miền Nam Mỗi năm, ước tính có khoảng 2,9 triệu tấn rác thải sinh hoạt ở Việt Nam được xả thải vào tự nhiên bao gồm thức ăn, đồ nhựa, quần áo, túi...

NHỰA – CUỘC CHIẾN VÔ CỰC

Nhóm thực hiện: Nhóm CLB Môi trường ĐH Thủy Lợi (Future Green Family Club) Lĩnh vực: Quản lý rác Khu vực: Miền Bắc Thế giới đang lâm vào tình trạng “ô nhiễm trắng”. Theo báo cáo của Liên hợp quốc,...

Đăng ký!

Đăng ký email để nhâṇ newsletter từ Thế hệ Xanh.

Quỹ Sáng kiến Thanh niên “VÌ KHÔNG KHÍ SẠCH – THÀNH PHỐ XANH” – Đợt 2

Quỹ tài trợ “Vì không khí sạch – Thành phố xanh” (sau đây gọi tắt là “Quỹ sáng kiến”) được thiết lập trong khuôn khổ dự án “Không khí sạch – Thành phố xanh”, thực hiện bởi Mạng lưới Thế Hệ Xanh và Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live...

Quỹ Sáng kiến Thanh niên “VÌ KHÔNG KHÍ SẠCH – THÀNH PHỐ XANH”

Quỹ tài trợ “Vì không khí sạch – Thành phố xanh” (sau đây gọi tắt là “Quỹ sáng kiến”) được thiết lập trong khuôn khổ dự án “Không khí sạch – Thành phố xanh”, thực hiện bởi Mạng lưới Thế Hệ Xanh và Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn)...

TRUY TÌM 100 HIỆP SĨ KHÔNG KHÍ SẠCH

Hít hít thở thở, không khí sạch đi đâu rồi? Bạn có muốn hiểu về vấn đề ô nhiễm nóng hổi này không? Bạn sẵn sàng thực hành sống xanh với gia đình, bạn bè, người thân? Nếu có, bạn chính là hiệp sĩ không khí sạch mà chúng tôi đang tìm kiếm!!! Hãy trở thành 100 hiệp sĩ...