Thế giới phẳng có rất nhiều cơ hội và thách thức. Không chỉ là những công cụ để kết nối, học hỏi, trao đổi, hợp tác, internet và các công cụ truyền thông cũng kéo theo những thách thức về lối sống và sự lệ thuộc vào công nghệ của con người trong xã hội hiện đại.

Làm thế nào để trở thành một công dân tích cực trong thế giới phẳng là câu hỏi lớn trong tài liệu này, với mục đích cùng các bạn trẻ, cộng đồng tìm hiểu, lựa chọn các công cụ phù hợp và đưa ra hành động tích cực. Tài liệu cung cấp những thông tin cô đọng, chia sẻ các kinh nghiệm thực tế từ việc sử dụng internet và truyền thông trên thế giới và Việt Nam. Tài liệu trả lời ba câu hỏi xuyên suốt: Bạn đã hiểu gì về truyền thông và internet, Tài nguyên của thế giới phẳng có những cơ hội và thách thức gì và chúng ta có thể trở thành những công dân tích cực như thế nào.

Cuốn sổ tay này sẽ trở thành một tài liệu bổ ích cho các bạn trẻ, học sinh và sinh viên, và cộng đồng những người sử dụng internet và truyền thông.

Tài liệu | Download