Với kì vọng có những tài liệu song ngữ Việt – Mông đơn giản, dễ hiểu về thiên nhiên, thiên tai và biến đổi khí hậu dành cho trẻ em người Mông và những người làm trong giới phát triển liên quan đến trẻ em người Mông, nhóm Action for Hmong Development thực hiện quyển sổ tay này với sự hỗ trợ từ Quỹ Sáng kiến Trẻ em và Thanh niên với Biến đổi khí hậu do Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) điều phối.

Để có cuốn sổ tay này, chúng tôi chân thành cảm ơn sự tham vấn của nhóm các bạn trẻ người Mông ở Hà Nội, nhóm bà con người Mông tại xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải. Chúng tôi chân thành cảm ơn họa sỹ Linh Rab
Nguyễn đã biên tập và thiết kế cho quyển sổ tay này. Cuốn sổ tay gồm hai phần: Phần 1 giới thiệu về những từ ngữ thường dùng trong cuộc sống của người Mông liên quan đến thiên nhiên, thiên tai và biến
đổi khí hậu kèm theo hình ảnh minh họa và Phần 2 giới thiệu một số thiên tai và cách ứng phó theo kinh nghiệm của cộng đồng người Mông Mù Cang Chải.

Dù đã rất cố gắng nhưng với vốn kinh nghiệm và nguồn lực hạn hẹp, cuốn sổ tay này chắc chắn còn rất nhiều thiếu xót, hạn chế. Mọi ý kiến đóng góp, phản biện mời gửi về địa chỉ thư điện tử: actionforhmongdevelopment@gmail.com

Tải xuống : Sổ tay song ngữ Việt-Mông về BĐKH