Sổ tay này được xây dựng với mong muốn trò chuyện với giới trẻ về giá trị trung thực. Hy vọng qua những hiểu biết và câu chuyện cuộc sống về trung thực, mỗi cá nhân sẽ lựa chọn và trân trọng giá trị trung thực trong từng hành động của mình.

Tài liệu do Dự án ” Tôi trung thực”, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng( Live & Learn) và nhóm Đen hay Trắng – nhóm thanh niên hoạt động vì sự minh bạch phát triển biên soạn. Dự án ” Tôi trung thực” là một trong những sáng kiến Phòng chống tham nhũng Việt Nam 2013 (VACI 2013) do Thanh tra Chính Phủ và Ngân hàng Thế giới tổ chức với sự tài trợ của Bộ Phát triển Quốc tế Vương quốc Anh( DFID-UK) và Cơ quan Phát triển Ai-len( Irish Aid).

Tài liệu | Download