Sử dụng thông minh để giảm rác thải

BẠN CÓ BIẾT?

Theo Tổ chức Nông-Lương Liên Hợp Quốc (FAO), mỗi năm có 1,3 tỉ tấn lương thực bị lãng phí. Đồng thời, cứ 7 người trên thế giới có 1 người đói và hơn 20.000 trẻ em dưới 5 tuổi chết mỗi ngày vì đói. FAO ước tính khoảng 1/3 sản lượng thực phẩm toàn cầu hoặc là bị lãng phí hoặc bị mất mát. Trong đó, chất thải thực phẩm là một nguồn thải khổng lồ gây lãng phí và ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe của người dân như đối mặt với nguồn nước và không khí ô nhiễm. Vì thế hãy sử dụng tiết kiệm và thông minh để giảm lượng rác thải đối với môi trường và nâng cao trách nhiệm xã hội.


cách pha cafe mocha|
cách pha cafe phin ngon|
cách pha cafe bằng máy|
cách rang xay cafe|
caphe capuchino|
ca phe hat rang xay|

Nguồn:  Lãng phí thực phẩm – Mối đe dọa cho môi trường. 2015. xem 6.5.2016. <http://www.changevn.org/lang-phi-thuc-pham-moi-de-doa-cho-moi-truong/>

waste 2

 

Bài Viết Liên Quan