Tài liệu BĐKK

Tranh lật “Cùng học về Biến đổi khí hậu”

Tranh lật “Cùng học về Biến đổi khí hậu”

Tranh lật "Cùng học về biến đổi khí hậu" là tài liệu được xây dựng bởi Live&Learn hợp tác cùng Plan International, Save the Children, Australian Aid. Tài liệu giúp các bạn nhỏ cũng như phụ huynh có thể tìm hiểu biến đổi khí hậu - một cách gần gũi và dễ dàng. Tranh...

read more
Sổ tay song ngữ Việt-Mông về biến đổi khí hậu

Sổ tay song ngữ Việt-Mông về biến đổi khí hậu

Với kì vọng có những tài liệu song ngữ Việt - Mông đơn giản, dễ hiểu về thiên nhiên, thiên tai và biến đổi khí hậu dành cho trẻ em người Mông và những người làm trong giới phát triển liên quan đến trẻ em người Mông, nhóm Action for Hmong Development thực hiện quyển sổ...

read more
Bộ thẻ trò chơi “Trái đất đang sốt”

Bộ thẻ trò chơi “Trái đất đang sốt”

Đây là những tài liệu dành cho trẻ em, thanh thiếu niên, thầy cô giáo, gia đình và cộng đồng để sử dụng và tham khảo khi tổ chức các hoạt động giáo dục về Biến đổi khí hậu. Qua các trò chơi, các chủ đề như: biến đổi khí hậu là gì, tác động của biến đổi khí hậu và...

read more
Sổ tay ABC về Biến đổi Khí hậu

Sổ tay ABC về Biến đổi Khí hậu

Nếu thế giới là một quốc gia, nơi mà mọi công dân đều chia sẻ mối quan tâm đến sự phát triển bền vững của các thế hệ tương lai, thì nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu sẽ là vấn đề được ưu tiên hàng đầu. UNDP, 2008, Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu: Đoàn...

read more
Tài liệu hướng dẫn dạy và học “Về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Tài liệu hướng dẫn dạy và học “Về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Cuốn tài liệu này gồm 3 phần chính: (1) Hoạt động dạy và học về biến đổi khí hậu, (2) thông tin cho giáo viên về biến đổi khí hậu để nâng cao kiến thức cho học sinh, (3) tài liệu phát tay. Bộ tài liệu này được biên soạn trong hoạt động của dự án JANI – Mạng lưới sáng...

read more

Các đối tác

ĐĂNG KÝ!

Đăng ký email để nhận newsletter từ Thế hệ Xanh.