Tài liệu BĐKK

Bộ thẻ trò chơi "Trái đất đang sốt"

Đây là những tài liệu dành cho trẻ em, thanh thiếu niên, thầy cô giáo, gia đình và cộng đồng để sử dụng và tham khảo khi tổ chức các hoạt động giáo dục về Biến đổi khí hậu.

Qua các trò chơi, các chủ đề như: biến đổi khí hậu là gì, tác động của biến đổi khí hậu và những hành động cần thiết của mỗi chúng ta sẽ được truyền tải qua những hình ảnh và thông tin sinh động qua các hoạt động tăng cường sự tương tác của người chơi.

Chúng tôi hi vọng bộ thẻ này sẽ trở thành một tài liệu bổ ích cho các em học sinh, các thầy cô giáo, gia đình và cộng đồng và mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp để hoàn thiện tài liệu cho lần tái bản sau.

Bộ thẻ trò chơi Biến đổi khí hậu | Download 

Sổ tay hướng dẫn Bộ thẻ trò chơi Biến đổi khí hậu | Download 

 

Tài liệu hướng dẫn dạy và học " Về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu"

Cuốn tài liệu này gồm 3 phần chính: (1) Hoạt động dạy và học về biến đổi khí hậu, (2) thông tin cho giáo viên về biến đổi khí hậu để nâng cao kiến thức cho học sinh, (3) tài liệu phát tay 

Bộ tài liệu này được biên soạn trong hoạt động của dự án JANI – Mạng lưới sáng kiến vận động chính sách phòng chống thiên tai do Văn phòng viện trợ nhân đạo, Cộng đồng Châu Âu tài trợ. Nội dung tài liệu được xây dựng bởi tổ chức Sống và Học tập vì môi trường và cộng đồng (Live&Learn), tổ chức Cứu trợ Trẻ em và Plan tại Việt Nam, cùng với sự tham gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ tài liệu được phát triển dựa trên nhiều tài liệu giáo dục quốc tế và Việt Nam, đúc rút từ kinh nghiệm các nước và địa phương đối với công tác phòng chống thiên tai – ứng phó với biến đổi khí hậu tại trường học.

Tài liệu | Tìm hiểu thêmDownload 

 

Sổ tay ABC về Biến đổi Khí hậu

Nếu thế giới là một quốc gia, nơi mà mọi công dân đều chia sẻ mối quan tâm đến sự phát triển bền vững của các thế hệ tương lai, thì nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu sẽ là vấn đề được ưu tiên hàng đầu. 

UNDP, 2008, Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu: Đoàn kết nhân loại trong một thế giới phân cách. 

Tài liệu | Tìm hiểu thêmDownload 

 

 

Tài liệu hướng dẫn dạy và học "Về ứng phó với biến đổi khí hậu"

“Tài liệu hướng dẫn dạy và học về ứng phó với biến đổi khí hậu” là tài liệu tham khảo nhằm hướng dẫn cụ thể về hoạt động dạy và học về ứng phó với biến đổi khí hậu và từng bước nâng cao nhận thức, kĩ năng, thái độ để thích ứng với biến đổi khí hậu của giáo viên và học sinh. Cuốn sách được phát triển dựa trên nhiều tài liệu giáo dục quốc tế và Việt Nam, đúc rút từ kinh nghiệm các nước và địa phương đối với công tác ứng phó với biến đổi khí hậu tại trường học. Đây là bước đi kịp thời, góp phần thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành giáo dục 2011-2015.

Tài liệu | Download 

 

Đăng ký!

Đăng ký email để nhâṇ newsletter từ Thế hệ Xanh.

Partner_USAID Vitol UNDP Nakau MonashUni EWB AusGov Carnival title= AsianDevBank