Tài liệu hướng dẫn dạy và học về “Giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Cuốn tài liệu này gồm 3 phần chính: (1) Hoạt động dạy và học về biến đổi khí hậu, (2) thông tin cho giáo viên về biến đổi khí hậu để nâng cao kiến thức cho học sinh, (3) tài liệu phát tay
Bộ tài liệu này được biên soạn trong hoạt động của dự án JANI – Mạng lưới sáng kiến vận động chính sách phòng chống thiên tai do Văn phòng viện trợ nhân đạo, Cộng đồng Châu Âu tài trợ. Nội dung tài liệu được xây dựng bởi tổ chức Sống và Học tập vì môi trường và cộng đồng (Live&Learn), tổ chức Cứu trợ Trẻ em và Plan tại Việt Nam, cùng với sự tham gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ tài liệu được phát triển dựa trên nhiều tài liệu giáo dục quốc tế và Việt Nam, đúc rút từ kinh nghiệm các nước và địa phương đối với công tác phòng chống thiên tai – ứng phó với biến đổi khí hậu tại trường học.

Bài Viết Liên Quan