Tài liệu Năng lượng

Bộ thẻ Câu chuyện năng lượng

Bộ thẻ Câu chuyện năng lượng

Với những hình ảnh sinh động và thông tin cụ thể, Bộ thẻ trò chơi "Câu chuyện Năng lượng" có thể được sử dụng theo cách vừa học, vừa chơi để bổ sung kiến thức và kỹ năng cần thiết, giúp trẻ em, người lớn và cộng đồng hiểu về các vấn đề liên quan đến năng lượng, từ đó...

read more
Câu chuyện Năng lượng

Câu chuyện Năng lượng

"Câu chuyện Năng lượng – Chúng ta hiểu gì về Năng lượng và Trợ giá nhiên liệu hóa thạch" mong muốn cùng trò chuyện với người dân, giới trẻ, doanh nghiệp và các độc giả khác. Cuộc trò chuyện sẽ dẫn dắt người đọc qua các vấn đề an ninh năng lượng, tiềm năng năng lượng...

read more

Các đối tác

ĐĂNG KÝ!

Đăng ký email để nhận newsletter từ Thế hệ Xanh.