Tài liệu rủi ro thiên tai

Tài liệu hướng dẫn dạy và học “Về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu”

Bộ tài liệu này được biên soạn trong hoạt động của dự án JANI – Mạng lưới sáng kiến vận động chính sách phòng chống thiên tai do Văn phòng viện trợ nhân đạo, Cộng đồng Châu Âu tài trợ. Nội dung tài liệu được xây dựng bởi tổ chức Sống và Học tập vì môi trường và cộng đồng (Live&Learn), tổ chức Cứu trợ Trẻ em và Plan tại Việt Nam, cùng với sự tham gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bộ tài liệu được phát triển dựa trên nhiều tài liệu giáo dục quốc tế và Việt Nam, đúc rút từ kinh nghiệm các nước và địa phương đối với công tác phòng chống thiên tai – ứng phó với biến đổi khí hậu tại trường học.

Tài liệu | Tìm hiểu thêm | Download 

 

Hướng dẫn Xây dựng Trường học an toàn

Tài liệu “Hướng dẫn xây dựng Trường học an toàn” được biên soạn nhằm cung cấp kiến thức, kinh nghiệm và phương pháp giúp các trường học nâng cao năng lực phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai (PC&GNTT). Tài liệu cung cấp các công cụ để trường học đánh giá tình trạng an toàn của mình, từ đó xây dựng được kế hoạch với các giải pháp cụ thể, đảm bảo an toàn về thể chất và tinh thần cho học sinh, giáo viên trước thiên tai và biến đổi khí hậu.

Tài liệu | Download 

 

Sổ tay hướng dẫn Xây dựng Trường học xanh

Trái Đất đang nóng lên – kéo theo và làm trầm trọng hơn những vấn đề môi trường ở Việt Nam cũng như trên thế giới: suy giảm đa dạng sinh học, mất rừng, ô nhiễm, khủng hoảng năng lượng… Biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng đến thiên nhiên và cuộc sống của con người. Theo Báo cáo Stern của chính phủ Anh năm 2006, biến đổi khí hậu có thể làm tăng mực nước biển của Việt Nam thêm 1 mét, làm mất 12,2% diện tích đất ở, nơi có 23% dân số sinh sống (khoảng 17 triệu người).

Trước những thách thức to lớn này, trường học cùng các thầy cô và học sinh có thể làm gì? Không chỉ là nơi để dạy và học, trường học là nơi lý tưởng để tạo cơ hội cho mỗi công dân tìm hiểu về các vấn đề môi trường – phát triển, để đương đầu với những thử thách hiện tại và đối mặt với những lựa chọn trong tương lai. Và nhờ thế, từ trường học tới cộng đồng, tất cả chúng ta có thể có một cuộc sống bền vững hơn. Ngay ở Việt Nam, hơn 20 triệu giáo viên và học sinh là một con số đáng kể cho bất cứ sự thay đổi tích cực nào trong tổng dân số hơn 80 triệu người. 

Sổ tay hướng dẫn Xây dựng trường học xanh là một tài liệu hướng dẫn dành cho trường học, các thầy cô giáo và các nhà quản lý giáo dục – để tìm hiểu, lựa chọn và đưa ra hành động tích cực.

Tài liệu | Tìm hiểu thêm | Download 

 

Bộ thẻ trò chơi “Đừng sợ thiên tai”

​Đây là những tài liệu dành cho trẻ em, thanh thiếu niên, thầy cô giáo, gia đình và cộng đồng để sử dụng và tham khảo khi tổ chức các hoạt động giáo dục về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tải tài liệu: 

  1. Giới thiệu bộ thẻ trò chơi
  2. Bộ thẻ

 

Tài liệu hướng dẫn dạy và học về: Giảm nhẹ rủi ro thiên tai

Nằm trong khu vực Đông Nam Á, nơi được xem là vùng “rốn bão” của thế giới, Việt Nam được đánh giá là một trong những nước chịu nhiều thiệt hại và dễ bị tổn thương nhất bởi thiên tai và biến đổi khí hậu. 

Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách nhằm nâng cao năng lực phòng, tránh thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, cụ thể là Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai đến 2020 và Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu. 

“Tài liệu hướng dẫn dạy và học về giảm nhẹ rủi ro thiên tai” là tài liệu tham khảo hướng dẫn cụ thể về dạy và học về phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai cho giáo viên và học sinh nhằm từng bước nâng cao nhận thức và kĩ năng phòng, tránh thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Cuốn sách là bước đi kịp thời góp phần thực thi Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành Giáo dục giai đoạn 2011 – 2020.

Tài liệu | Download

 

Cẩm nang giảm nhẹ rủi ro thiên tai trong trường học

Cuốn cẩm nang được xây dựng để đáp ứng nhu cầu và mong muốn thực hiện những hoạt động bổ ích và thiết thực, nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng giáo viên, học sinh trong việc phòng ngừa và giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Tài liệu | Download

 

Đăng ký!

Đăng ký email để nhâṇ newsletter từ Thế hệ Xanh.

Partner_USAID Vitol UNDP Nakau MonashUni EWB AusGov Carnival title= AsianDevBank