Sổ tay công dân thế giới phẳng

Picture

Thế giới phẳng có rất nhiều cơ hội và thách thức. Không chỉ là những công cụ để kết nối, học hỏi, trao đổi, hợp tác, internet và các công cụ truyền thông cũng kéo theo những thách thức về lối sống và sự lệ thuộc vào công nghệ của con người trong xã hội hiện đại.

Bài Viết Liên Quan