Sổ tay hướng dẫn xây dựng Trường học xanh

Picture

Trái Đất đang nóng lên – kéo theo và làm trầm trọng hơn những vấn đề môi trường ở Việt Nam cũng như trên thế giới: suy giảm đa dạng sinh học, mất rừng, ô nhiễm, khủng hoảng năng lượng… Biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng đến thiên nhiên và cuộc sống của con người. Theo Báo cáo Stern của chính phủ Anh năm 2006, biến đổi khí hậu có thể làm tăng mực nước biển của Việt Nam thêm 1 mét, làm mất 12,2% diện tích đất ở, nơi có 23% dân số sinh sống (khoảng 17 triệu người).
Trước những thách thức to lớn này, trường học cùng các thầy cô và học sinh có thể làm gì? Không chỉ là nơi để dạy và học, trường học là nơi lý tưởng để tạo cơ hội cho mỗi công dân tìm hiểu về các vấn đề môi trường – phát triển, để đương đầu với những thử thách hiện tại và đối mặt với những lựa chọn trong tương lai. Và nhờ thế, từ trường học tới cộng đồng, tất cả chúng ta có thể có một cuộc sống bền vững hơn. Ngay ở Việt Nam, hơn 20 triệu giáo viên và học sinh là một con số đáng kể cho bất cứ sự thay đổi tích cực nào trong tổng dân số hơn 80 triệu người.
Sổ tay hướng dẫn Xây dựng trường học xanh là một tài liệu hướng dẫn dành cho trường học, các thầy cô giáo và các nhà quản lý giáo dục – để tìm hiểu, lựa chọn và đưa ra hành động tích cực.

Bài Viết Liên Quan