Sổ tay “Sản phẩm xanh”

Picture

Tài liệu giới thiệu các giải pháp, dịch vụ nhằm thích nghi khí hậu và sử dụng năng lượng hiệu quả cho các công trình thương mại và dân dụng tại Việt Nam.

Cuốn sổ tay này được nghiên cứu phát triển dưới sự hỗ trợ kinh phí của Bộ Giáo dục và Nghiên cứu CHLB Đức, trong khuôn khổ Dự án nghiên cứu Siêu đô thị TP. Hồ Chí Minh – Cơ chế thống nhất quy hoạch đô thị và môi trường thích nghi với thay đổi toàn cầu. Đây là một phần của chương trình “Nghiên cứu Siêu đô thị bền vững cho tương lai”.

Bài Viết Liên Quan