Tranh lật “Cùng học về biến đổi khí hậu” là tài liệu được xây dựng bởi Live&Learn hợp tác cùng Plan International, Save the Children, Australian Aid. Tài liệu giúp các bạn nhỏ cũng như phụ huynh có thể tìm hiểu biến đổi khí hậu – một cách gần gũi và dễ dàng.

Tranh lật “Cùng học về biến đổi khí hậu” là tài liệu tham khảo nhằm hỗ trợ hoạt động dạy và học về ứng phó với biến đổi khí hậu. Tài liệu cung cấp những thông tin khoa học một cách đơn giản, dễ hiểu và phù hợp với nhiều đối tượng. Các chủ đề biến đổi khí hậu là gì, tác động của biến đổi khí hậu và những hành động cần thiết của mỗi chúng ta được truyền tải qua những hình ảnh và thông tin sinh động.

Chúng tôi hi vọng cuốn Tranh lật “Cùng học về biến đổi khí hậu” sẽ trở thành một tài liệu hỗ trợ giảng dạy bổ ích cho các thầy, cô giáo, người hướng dẫn, gia đình và cộng đồng và mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp để hoàn thiện tài liệu cho lần tái bản sau.

Tải xuống: Tranh lật Cùng học về biến đổi khí hậu