Cùng hành động

Với thế mạnh về các phương pháp giáo dục truyền thông và mạng lưới rộng gồm nhiều tổ chức thanh niên, trường học, cộng đồng và các đối tác khác tại hơn 20 tỉnh thành trong cả nước, Live&Learn đã được công nhận là một tổ chức sáng tạo và năng động đóng vai trò chủ chốt trong các nhóm công tác phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục bền vững, biến đổi khí hậu và năng lượng bền vững. Live&Learn đã kết nối và làm việc với nhiều đối tác, bao gồm các tổ chức chính phủ trung ương và địa phương, doanh nghiệp tư nhân, mạng lưới NGO và truyền thông. Tổ chức là một thành viên tích cực trong Nhóm công tác chống biến đổi khí hậu, Liên minh năng lượng bền vững Việt Nam và đang thúc đẩy kết nối các tổ chức làm việc vì Không khí Sạch thành phố Xanh..

Xanh hóa Cộng đồng

Đây là mô tả về xanh hóa cộng đồng.

Xanh hóa Trường học

Mô tả cho xanh hóa trường học

Xanh hóa Doanh nghiệp

Đây là mô tả về xanh hóa doanh nghiệp.

XANH TRƯỜNG HỌC – XANH TƯƠNG LAI

Nhóm thực hiện: Lĩnh vực: Quản lý rác Khu vực: Miền Nam Mỗi năm, ước tính có khoảng 2,9 triệu tấn...

NHỰA – CUỘC CHIẾN VÔ CỰC

Nhóm thực hiện: Nhóm CLB Môi trường ĐH Thủy Lợi (Future Green Family Club) Lĩnh vực: Quản lý rác...

Giảm rác thải ngay từ đầu vào

BẠN CÓ BIẾT? Chúng ta thường nghĩ rằng việc giải quyết vấn đề rác chỉ được tiến hành sau khi sử...

CAREER OPPORTUNITY: ACCOUNTANT

Established in Vietnam in January 2009, Live&Learn’s mission is to reduce poverty and foster...

CAREER OPPORTUNITY: Admin – Finance Assistant

Established in Vietnam in January 2009, Live&Learn’s mission is to reduce poverty and foster...

CAREER OPPORTUNITY: Project Communications Officer at Live&Learn

Established in Vietnam in January 2009, Live&Learn’s mission is to reduce poverty and foster...

Đăng ký!

Đăng ký email để nhâṇ newsletter từ Thế hệ Xanh.

tên hình ảnh 1tên ảnh 2tên ảnh 3tên ảnh 4tên ảnh 5tên ảnh 6tên ảnh 6tên ảnh 6tên ảnh 6