Cùng hành động

Với thế mạnh về các phương pháp giáo dục truyền thông và mạng lưới rộng gồm nhiều tổ chức thanh niên, trường học, cộng đồng và các đối tác khác tại hơn 20 tỉnh thành trong cả nước, Live&Learn đã được công nhận là một tổ chức sáng tạo và năng động đóng vai trò chủ chốt trong các nhóm công tác phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục bền vững, biến đổi khí hậu và năng lượng bền vững. Live&Learn đã kết nối và làm việc với nhiều đối tác, bao gồm các tổ chức chính phủ trung ương và địa phương, doanh nghiệp tư nhân, mạng lưới NGO và truyền thông. Tổ chức là một thành viên tích cực trong Nhóm công tác chống biến đổi khí hậu, Liên minh năng lượng bền vững Việt Nam và đang thúc đẩy kết nối các tổ chức làm việc vì Không khí Sạch thành phố Xanh..

Xanh hóa Cộng đồng

Xanh hóa Trường học

 

 

Xanh hóa Doanh nghiệp

 

Tranh lật “Cùng học về Biến đổi khí hậu”

Tranh lật "Cùng học về biến đổi khí hậu" là tài liệu được xây dựng bởi Live&Learn hợp tác cùng...

Sổ tay song ngữ Việt-Mông về biến đổi khí hậu

Với kì vọng có những tài liệu song ngữ Việt - Mông đơn giản, dễ hiểu về thiên nhiên, thiên tai và...

Hành trình xanh

Sổ tay "Hành trình xanh" kể câu chuyện về các sáng kiến, dự án môi trường được các câu lạc bộ,...

Bộ thẻ Câu chuyện năng lượng

Với những hình ảnh sinh động và thông tin cụ thể, Bộ thẻ trò chơi "Câu chuyện Năng lượng" có thể...

Bộ thẻ trò chơi “Tuổi thọ của rác”

Đây là những tài liệu dành cho trẻ em, thanh thiếu niên, thầy cô giáo, gia đình và cộng đồng để sử...

Câu chuyện” Cuộc phiêu lưu của chiếc Lon”

Trong chuyến xe nọ, có một gia đình Lon. Nhưng một sự cố bất ngờ đã xảy ra làm bạn Lon bé nhỏ bị...

Các đối tác

ĐĂNG KÝ!

Đăng ký email để nhận newsletter từ Thế hệ Xanh.