Cùng hành động

Với thế mạnh về các phương pháp giáo dục truyền thông và mạng lưới rộng gồm nhiều tổ chức thanh niên, trường học, cộng đồng và các đối tác khác tại hơn 20 tỉnh thành trong cả nước, Live&Learn đã được công nhận là một tổ chức sáng tạo và năng động đóng vai trò chủ chốt trong các nhóm công tác phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục bền vững, biến đổi khí hậu và năng lượng bền vững. Live&Learn đã kết nối và làm việc với nhiều đối tác, bao gồm các tổ chức chính phủ trung ương và địa phương, doanh nghiệp tư nhân, mạng lưới NGO và truyền thông. Tổ chức là một thành viên tích cực trong Nhóm công tác chống biến đổi khí hậu, Liên minh năng lượng bền vững Việt Nam và đang thúc đẩy kết nối các tổ chức làm việc vì Không khí Sạch thành phố Xanh..

Xanh hóa Cộng đồng

Xanh hóa Trường học

 

 

Xanh hóa Doanh nghiệp

 

OPPORTUNITY: Tư vấn thực hiện và giám sát hoạt động

Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live&Learn) cùng Ủy ban nhân dân quận...

CAREER OPPORTUNITY: Admin – Finance Assistant

Established in Vietnam in January 2009, Live&Learn’s mission is to reduce poverty and foster...

Bộ thẻ trò chơi “Nước từ đâu đến”

Hãy thử tưởng tượng nếu không có nước thì con người, cây cối và động vật sẽ như thế nào? Để sống...

Bộ thẻ trò chơi “Câu chuyện năng lượng”

Hãy thử tưởng tượng nếu không có điện con người sẽ sống ra sao? Hay nếu không có xăng, dầu, khí...

Sổ tay Công dân Thế giới phẳng

Tài liệu được xây dựng với mong muốn các phương tiện truyền thông và internet sẽ thực sự trở thành...

Tranh lật “Cùng học về Biến đổi khí hậu”

Tranh lật "Cùng học về biến đổi khí hậu" là tài liệu được xây dựng bởi Live&Learn hợp tác cùng...

Các đối tác

ĐĂNG KÝ!

Đăng ký email để nhận newsletter từ Thế hệ Xanh.