Chủ đề Năng lượng

[English] “Story of Energy” playing cards

What would life be like without electricity? How would humans manage to travel, eat and drink without gas, oil, gasoline, coal, and wood? In order to live and survive, humans require a great deal of energy. However, are electricity, gasoline. oil, gas, coal, and other sources of energy truly unlimited? And what do we know …

[English] “Story of Energy” playing cards Đọc tiếp »

Bộ thẻ trò chơi Câu chuyện năng lượng

Hãy tưởng tượng nếu không có điện con người sẽ sống sao? Hay nếu không có xăng, dầu, khí đốt, than, củi,… thì các hoạt động đi lại, ăn uống sẽ bị đảo lộn như thế nào? Để sống và tồn tại, con người cần rất nhiều năng lượng. Nhưng điện, xăng dầu, khí đốt, …

Bộ thẻ trò chơi Câu chuyện năng lượng Đọc tiếp »

[Tài liệu] Câu chuyện năng lượng

Câu chuyện Năng lượng – Chúng ta hiểu gì về Năng lượng và Trợ giá nhiên liệu hóa thạch – mong muốn cùng trò chuyện với người dân, giới trẻ, doanh nghiệp và các độc giả khác. Cuộc trò chuyện sẽ dẫn dắt người đọc qua các vấn đề an ninh năng lượng, tiềm năng …

[Tài liệu] Câu chuyện năng lượng Đọc tiếp »

Scroll to Top