Thế Hệ Xanh

Vietnam Green Generation Network

Mạng lưới vận hành bởi Trung tâm Sống và Học tập Vì môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) gồm mạng lưới thanh niên, các cá nhân, câu lạc bộ môi trường và tổ chức tuổi trẻ có chung mối quan tâm đến các vấn đề môi trường và Biến đổi khí hậu.

Hoạt động dự án

Rác

Rác

Thiên tai

Thiên tai

Biến đổi khí hậu

Biến đổi khí hậu

Bài viết mới

Sự kiện

Chia sẻ hoạt động Trường học Xanh giảm rác tại Đà Nẵng và Phú Quốc

Tính tới tháng 10/2023, chương trình Trường học Xanh đã bắt đầu khởi động tại 21 trường tại Đà Nẵng và 6 trường tại Phú Quốc.

Đọc tiếp
Tuyển dụng

Live & Learn tuyển dụng Tư vấn địa phương

Established in Vietnam in January 2009, Live&Learn’s mission is to reduce poverty and foster greater understanding and action towards a sustainable future through education, community …

Đọc tiếp
Chủ đề Rác

CUỘC THI THÙNG RÁC “XANH”

Đọc tiếp

Scroll to Top