Giới thiệu Live & Learn

TRUNG TÂM SỐNG VÀ HỌC TẬP VÌ MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG

Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) là một tổ chức khoa học công nghệ thành lập dựa trên Quyết định Số 60/QĐ-LHH ngày 15 tháng 1 năm 2009 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, và giấy phép số A-804 của Bộ Khoa học và Công nghệ; và là thành viên của mạng lưới Live & Learn quốc tế, gồm 11 tổ chức phi chính phủ địa phương ở Châu Á Thái Bình Dương, với trụ sở đặt ở Úc (http://www.livelearn.org).

Với bề dày kiến thức chuyên môn về phương pháp giáo dục cùng mạng lưới kết nối rộng rãi với các tổ chức thanh niên, trường học, cộng đồng và các đối tác ở 20 tỉnh thành, Live & Learn được công nhận là một tổ chức sáng tạo, năng động và có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực giáo dục về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và không khí sạch.

Năm 2016, Live&Learn được đề cử và là tổ chức Việt Nam duy nhất dành giải thưởng quốc tế Stars Impact cho các tổ chức địa phương trên toàn cầu làm việc có tác động tích cực với trẻ em và thanh niên. Live&Learn được trao tặng Phim ngắn hay nhất về tác động tích cực của con người đối với việc giảm thiểu nguy cơ thiên tai với bộ phim “Tôi chơi, tôi học và tôi an toàn” trong Hội nghị Bộ trưởng châu Á về Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai 2016 (AMCDRR 2016).

TẦM NHÌN

Vì một thế giới phát triển bền vững, công bằng và không còn đói nghèo.

SỨ MỆNH

Giáo dục, huy động nguồn lực cộng đồng, và thúc đẩy các quan hệ đối tác để khích lệ hiểu biết sâu rộng hơn về phát triển bền vững, cũng như tiến tới một tương lai bền vững.

PHƯƠNG CHÂM

  • Giáo dục dựa trên thực tiễn và nhận thức của cộng đồng
  • Áp dụng cả tiếp cận tập trung và toàn diện
  • Chú trọng sự tham gia và hợp tác giữa nhiều bên

CÁC CHƯƠNG TRÌNH

MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

Tăng cường bảo vệ môi trường, chuẩn bị cho thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua nâng cao nhận thức, tạo điều kiện cho hành động và hỗ trợ.

PHÁT TRIỂN TRẺ EM VÀ THANH NIÊN

Thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho những người trẻ phát triển năng lực và chủ động như những công dân tích cực.

Scroll to Top