Giới thiệu mạng lưới Thế Hệ Xanh

Thế Hệ Xanh Việt Nam (Vietnam Green Generation Network) là mạng lưới thanh niên, các cá nhân, câu lạc bộ môi trường và tổ chức tuổi trẻ có chung mối quan tâm đến các vấn đề môi trường và Biến đổi khí hậu.

Mạng lưới Thế Hệ Xanh Việt Nam là một mạng lưới của thanh niên, do chính các bạn xây dựng và kết nối. Bắt đầu từ năm 2008 giữa các nhóm tình nguyện môi trường tại Hà Nội và Đà Nẵng. Hiện tại Thế hệ xanh là mạng lưới môi trường cho thanh niên lớn nhất (và gần như duy nhất) với thành viên là các câu lạc bộ và cá nhân trên cả nước.

Thế hệ xanh hiện nay được thúc đẩy chủ yếu bởi Trung tâm sống và học tập vì Môi trường và Cộng Đồng (Live&Learn).

MỤC TIÊU

  • Nâng cao nhận thức của cộng đồng về vấn đề MT và BDKH
  • Kết nối và điều phối hoạt động môi trường trong nước và quốc tế
  • Hỗ trợ, thúc đẩy, nâng cao năng lực cho các dự án và CLB môi trường trên cả nước

Các hoạt động chính của Thế Hệ Xanh

  • Biên soạn, dịch thuật và chia sẻ các tài liệu tập huấn, giáo dục, phim ảnh tư liệu v.v
  • Thực hiện các khóa đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho cộng đồng và CLB
  • Bảo trợ tổ chức, tư vấn kỹ thuật, hỗ trợ tài chính cho các dự án, hoạt đông trên cả nước
  • Tổ chức các sự kiện hưởng ứng, giao lưu chia sẻ, cuộc thi, phát động chiến dịch v.v liên quan đến MT và BĐKH

MỤC TIÊU CỦA WEBSITE

Giới thiệu về Thế Hệ Xanh

Mục tiêu, cấu trúc, hoạt động của mạng lưới.

Kênh thông tin chính thức

Cập nhật thông tin về các hoạt động, dự án, sự kiện của Thế hệ xanh.

Một trong 3 kênh tương tác chính của Thế hệ xanh với thành viên và cộng đồng (bên cạnh Facebook và Mailgroup)

Công cụ truyền thông, phát động các chiến dịch, cuộc thi v.v

Quảng bá hình ảnh của Thế hệ xanh và cả các dự án, câu lạc bộ thành viên.

Cung cấp các tin tức, kiến thức về môi trường và BDKH cho thành viên và cộng đồng

Kho tài liệu về các dự án, tài liệu về BDKH và Môi trường.

Scroll to Top