Những người bạn

USAID

USAID là cơ quan phát triển quốc tế hàng đầu thế giới và nhằm xúc tác thúc đẩy sự phát triển. Các hoạt động của USAID giúp nâng cao cuộc sống, xây dựng cộng đồng và nâng cao tính dân chủ. Công việc của USAID thúc đẩy an ninh quốc gia và thịnh vượng kinh tế của Hoa Kỳ; thể hiện sự hào phóng của người Mỹ; và thúc đẩy một quán trình để có thể tự lực và tự phục hồi.

PLAN

PLAN là một tổ chức phát triển nhân đạo Quốc tế, tập trung vào trẻ em và không phụ thuộc vào bất kỳ tôn giáo, chính trị hay chính phủ nào. Tổ chức Plan hợp tác với cộng đồng địa phương, các tổ chức và cơ quan chính quyền các cấp góp phần xây dựng một tương lai tươi sáng cho trẻ em Việt Nam qua các chương trình hỗ trợ từ năm 1993. Hiện nay, Plan tại Việt Nam đã và đang hỗ trợ cải thiện đời sống cho hơn 226,000 trẻ em, các gia đình và cộng đồng trên 149 xã thuộc 15 tỉnh thành.

OXFAM

Oxfam là một liên minh quốc tế gồm 17 tổ chức cùng phối hợp hoạt động tại 94 quốc gia trên thế giới. Oxfam là một phần của phong trào toàn cầu nhằm đem lại tác động lớn hơn trong nỗ lực xóa đói giảm nghèo và đấu tranh cho bình đẳng.

Tại Việt Nam, Oxfam là một trong những tổ chức phi chính phủ quốc tế hàng đầu hoạt động trong các lĩnh vực phát triển nông thôn, giảm thiểu rủi ro và ứng phó với biến đổi khí hậu và thảm họa, phát triển xã hội dân sự và cộng đồng thiểu số, nâng cao vị thế phụ nữ.

ROSA LUXEMBURG STIFTUNG

Tháng 2 năm 2009, văn phòng đại diện Quỹ Rosa-Luxemburg-Stiftung tại Việt Nam chính thức nhận Giấy phép thành lập từ Ban Điều Phối Viện Trợ Nhân Dân (PACCOM) sau nhiều nỗ lực của quỹ vào năm 2008. Từ tháng 4 năm 2013, quỹ RLS – văn phòng đại diện tại Việt Nam được đổi tên thành quỹ Rosa-Luxemburg-Stiftung Southeast Asia – văn phòng đại diện vùng đặt tại Việt Nam. Quỹ Rosa đang hỗ trợ nâng cao nhận thức của người dân về việc phát triển kinh tế cần song hành với bình đẳng xã hội và phải mang lại lợi ích tổng thể cho quốc gia, chứ không phải cho một nhóm thiểu số nào đó.

Scroll to Top