Bộ thẻ trò chơi Hít hít thở thở-Không khí sạch đâu rồi

Bộ thẻ “Hít hít thở thở – Không khí sạch đi đâu rồi” là bộ thẻ trò chơi dành cho cả trẻ em và người lớn, giúp người chơi hiểu hơn về ô nhiễm không khí, biết cách bảo vệ sức khỏe và môi trường xung quanh.

Tài liệu được xây dựng với mong muốn tất cả mọi người đều có thể tiếp cận với chủ đề ô nhiễm không khí một cách dễ hiểu và thú vị nhất. 

Tải xuống: Bộ thẻ Hít hít thở thở không khí sạch đâu rồi

Tải xuống: Hướng dẫn Hít hít thở thở không khí sạch đâu rồi

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top