Bộ thẻ trò chơi Tuổi thọ của Rác

Bộ thẻ “Tuổi thọ của Rác” là bộ thẻ trò chơi dành cho cả trẻ em và người lớn, giúp người chơi nâng cao hiểu biết về một số loại rác và chất thải, tuổi thọ của rác, tác hại do rác gây ra. Ngoài ra còn có thểm kỹ năng phân biệt các hành động nên và không nên làm liên quan đến rác và các loại chất thải khác; rèn luyện các kỹ năng: đặt câu hỏi, lắng nghe, quan sát, làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, truyền thông và hợp tác. Về thái độ: ý thức được mối liên quan giữa những hoạt động sinh hoạt và sản xuất hàng ngày của con người với việc tạo rác, từ đó có mong muốn xây dựng ý thức và thói quen tiết kiệm tài nguyên, giảm thải rác và bảo vệ môi trường.

Tài liệu được xây dựng với mong muốn tất cả mọi người đều có thể tiếp cận với chủ đề rác một cách dễ hiểu và thú vị nhất. 

Tải xuống: Bộ thẻ Tuổi thọ của rác

Tải xuống: Hướng dẫn Tuổi thọ của Rác

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top