Đây là những tài liệu dành cho trẻ em, thanh thiếu niên, thầy cô giáo, gia đình và cộng đồng để sử dụng và tham khảo khi tổ chức các hoạt động giáo dục về Rác. Qua đây, chúng tôi hi vọng bộ thẻ này sẽ trở thành một tài liệu bổ ích về vấn đề Rác và mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp để hoàn thiện tài liệu cho lần tái bản sau.

Tài liệu:

  1. Bộ thẻ Rác
  2. Hướng dẫn sử dụng bộ thẻ