Câu chuyện “Nước là một món quà”

“Nước là một món quà”  được kể dưới giọng văn sinh động thông qua câu chuyện giữa ông và cháu. Qua đó giúp các em nhỏ có thể hiểu hơn về vòng tuần hoàn của nước trong tự nhiên, vai trò và tầm quan trọng của nước. Câu chuyện gửi gắm thông điệp nước là quà tặng của tạo hóa, là quà tặng rất quan trọng từ Trái Đất vì vậy cần phải nỗ lực để bảo vệ nguồn nước cho hôm nay và mai sau. 

Tải xuống: Tại đây

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top