Chuỗi phim Đừng sợ thiên tai

Video Ứng phó với Dông Sét thuộc chuỗi phim Đừng sợ thiên tai

Đừng sợ thiên tai là chuỗi phim có nội dung về các loại hình thiên tai phổ biến tại Việt Nam. Thông qua các bộ phim học sinh, giáo viên, phụ huynh và những người làm công tác tuyên truyền tại cộng đồng có thể trang bị những kiến thức kĩ năng cơ bản để ứng phó khi thiên tai xảy ra.

Chuỗi phim gồm:

− Ứng phó với Dông Sét
− Ứng phó với Rét đậm rét hại
− Ứng phó với Động đất
− Túi khẩn cấp

Xem thêm: Chuỗi phim Đừng sợ thiên tai

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top