Chuỗi phim hoạt hình” Việc nhỏ mỗi ngày”

“Việc nhỏ mỗi ngày” là loạt clip ngắn truyền tải thông điệp về các hành động thích ứng và giảm nhẹ BĐKH. bộ phim đã mang đến thông điệp như:  sử dụng tiết kiệm điện, mặc áo phao, dữ trữ lương thực, thực phẩm nơi khô ráo trước mùa mưa bão…
Chuỗi phim ngắn do Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) phối hợp với Plan tại Việt Nam và Bé Mầm trong khuôn khổ dự án Trường học an toàn do Cơ quan Hợp tác Phát triển Nauy (NORAD).

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top