Infographic (Version 1): Kiến thức cơ bản về Ô nhiễm không khí

Bộ Infographic Ô nhiễm không khí cung cấp các thông tin ngắn gọn, cơ bản nhất về chỉ số chất lượng không khí, nguồn gây ô nhiễm, ảnh hưởng của ô nhiễm không khí và các biện pháp bảo vệ sức khỏe bản thân, giúp cải thiện chất lượng không khí.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top