LIVE & LEARN

TRUNG TÂM SỐNG VÀ HỌC TẬP VÌ MÔI TRƯỜNG VÀ CỘNG ĐỒNG

 

Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) là một tổ chức phi lợi nhuận và phi chính phủ được thành lập theo quyết định 60/QĐ–LHH ngày 15 tháng 1 năm 2009 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và giấy phép số A-804 của Bộ Khoa học Công nghệ.

Với thế mạnh về các phương pháp giáo dục truyền thông và mạng lưới rộng gồm nhiều tổ chức thanh niên, trường học, cộng đồng và các đối tác khác tại hơn 20 tỉnh thành trong cả nước, Live@Learn đã được công nhận là một tổ chức sáng tạo và năng động đóng vai trò chủ chốt trong các nhóm công tác phi chính phủ trong lĩnh vực giáo dục bền vững, biến đổi khí hậu và năng lượng bền vững. Live&Learn đã kết nối và làm việc với nhiều đối tác, bao gồm các tổ chức chính phủ trung ương và địa phương, doanh nghiệp tư nhân, mạng lưới NGO và truyền thông. Tổ chức là một thành viên tích cực trong Nhóm công tác chống biến đổi khí hậu, Liên minh năng lượng bền vững Việt Nam và đang thúc đẩy kết nối các tổ chức làm việc vì Không khí Sạch thành phố Xanh.

Năm 2016, Live&Learn vinh dự là tổ chức Việt Nam duy nhất nhận được giải thưởng quốc tế Stars Impact cho các chương trình với trẻ em và thanh niên. Live&Learn được trao tặng Phim ngắn hay nhất về tác động tích cực của con người đối với việc giảm thiểu nguy cơ thiên tai với bộ phim “Tôi chơi, tôi học và tôi an toàn” trong Hội nghị Bộ trưởng châu Á về Giảm thiểu Rủi ro Thiên tai 2016 (AMCDRR 2016).
.

TẦM NHÌN

Vì một thế giới phát triển bền vững, công bằng và không còn đói nghèo.

SỨ MỆNH

  • Xây dựng, thúc đẩy nhận thức và hành động của cộng đồng về phát triển bền vững và trách nhiệm với môi trường sống thông qua các hoạt động giáo dục và hợp tác
  • Xây dựng năng lực cho cộng đồng và thúc đẩy kết nối các tổ chức để giải quyết các vấn đề phát triển và bảo vệ tài nguyên môi trường

PHƯƠNG CHÂM

  • Giáo dục dựa trên thực tiễn và nhận thức của cộng đồng
  • Áp dụng cả tiếp cận tập trung và toàn diện
  • Chú trọng sự tham gia và hợp tác giữa nhiều bên

CÁC CHƯƠNG TRÌNH

MÔI TRƯỜNG BỀN VỮNG

Tăng cường bảo vệ môi trường, chuẩn bị cho thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu thông qua nâng cao nhận thức, tạo điều kiện cho hành động và hỗ trợ.

PHÁT TRIỂN TRẺ EM VÀ THANH NIÊN

Thúc đẩy một môi trường thuận lợi cho những người trẻ phát triển năng lực và chủ động như những công dân tích cực.

Các đối tác

ĐĂNG KÝ!

Đăng ký email để nhận newsletter từ Thế hệ Xanh.