Live&Learn tuyển dụng Cán bộ chương trình Thanh niên và Giáo dục

Được thành lập tại Việt Nam vào tháng 01/2009, với bề dày kiến thức chuyên môn về phương pháp giáo dục cùng mạng lưới kết nối rộng rãi với các tổ chức thanh niên, trường học, cộng đồng và các đối tác ở 20 tỉnh thành, Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) được công nhận là một tổ chức sáng tạo, năng động và có sức ảnh hưởng trong lĩnh vực giáo dục về phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và không khí sạch. Live&Learn cũng là một thành viên của Mạng lưới Live&Learn Environmental Education (www.livelearn.org), với bề dày kinh nghiệm trong phát triển và giáo dục cộng đồng bền vững tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.

Chúng tôi đang tìm kiếm những ứng viên năng động và có kinh nghiệm cho vị trí:

Thời hạn nhận hồ sơ: 17h ngày 20/07/2022 (Ưu tiên hồ sơ nộp sớm)

Cách thức ứng tuyển: Ứng viên quan tâm vui lòng gửi đơn tại đây. (Chỉ những ứng viên được lựa chọn sẽ được liên hệ)

Live & Learn cung cấp cơ hội việc làm bình đẳng cho tất cả nhân viên và người nộp đơn xin việc không phân biệt chủng tộc, màu da, tôn giáo, giới tính, nguồn gốc quốc gia, tuổi tác, khuyết tật, xu hướng tính dục hoặc bất kỳ tình trạng được bảo vệ hợp pháp nào khác.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top