[Phim] Câu chuyện năng lượng

Có các loại năng lượng nào? Năng lượng ảnh hưởng thế nào tới khí hậu trái đất? Năng lượng tái tạo có đắt đỏ không? Cùng tìm hiểu các vấn đề này qua video “Câu chuyện năng lượng” bạn nhé.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top