Quỹ Sáng Kiến: Ứng phó với tác động của COVID-19

Quỹ sáng kiến với chủ đề “Ứng phó với tác động của COVID19” (sau đây gọi tắt là Quỹ sáng kiến) được thiết lập trong khuôn khổ Dự án Chung tay vì Không khí sạch, thực hiện bởi Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) dưới sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) và Hội Đồng Anh Việt Nam. 

Quỹ sáng kiến hỗ trợ các hoạt động và giải pháp ứng phó với các tác động của Covid-19 tại các tỉnh thành trên toàn quốc.

Đối tượng tham gia Quỹ sáng kiến:

 • Công dân 16 tuổi trở lên (không giới hạn độ tuổi trên), đang sinh sống tại Việt Nam; 
 • Các doanh nghiệp xã hội, cộng đồng địa phương, trường học chịu ảnh hưởng của Covid-19;
 • Đã tham gia khóa tập huấn Công dân tích cực của Hội Đồng Anh. Nếu bạn chưa phải Công dân tích cực, hãy đăng ký khóa tập huấn tại đây trước 23h59’ ngày 27/2/2021 https://forms.gle/YkojzaCzKE7DnrMT9

Các ý tưởng đề xuất có thể bao gồm (nhưng không giới hạn):

 • Hoạt động giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức/ thay đổi hành vi trong việc ứng phó với các tác động của COVID19, bảo vệ sức khỏe. 
 • Hỗ trợ cộng đồng phát triển các giải pháp xanh để ứng phó với các tác động của COVID19. Ví dụ: học trực tuyến thời kỳ COVID19, xây dựng không gian xanh nâng cao sức khỏe người dân,… 
 • Nghiên cứu khoa học về COVID19 (về nhận thức, sức khỏe, kinh tế, xã hội…);

Cách thức đăng ký:

Các sáng kiến/ tài trợ cần hoàn thành hồ sơ theo mẫu:

Các cá nhân/nhóm tham gia Quỹ sáng kiến cần gửi đề xuất về địa chỉ email: youth.vn@livelearn.org trước 23h59’ ngày 10/3/2021. Tiêu đề thư ghi rõ: QSK COVID19_Ten sang kien_Ten nhom/ca nhan thuc hien. 

Ngân sách tài trợ:

Tối đa 30 triệu/ dự án

Tiêu chí lựa chọn đề xuất

 • Thời gian hoàn thành dự án: trước ngày 20/6/2021.
 • Tính hiệu quả
 • Tính khả thi/ Năng lực của người/nhóm thực hiện
 • Tính sáng tạo
 • Tính bền vững và khả năng nhân rộng

Quỹ sáng kiến xét duyệt liên tục nên ưu tiên các sáng kiến gửi về sớm. Kết quả tài trợ sẽ được thông báo trước ngày 30/3/2021.

Để biết thêm các thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ

Quỹ sáng kiến, chủ đề “Ứng phó với tác động của COVID-19” 

E: youth.vn@livelearn.org 

P: 024 37185930 (gặp Vương Ngọc)

1 thought on “Quỹ Sáng Kiến: Ứng phó với tác động của COVID-19”

 1. để tham gia quỹ thì mình phải thỏa mãn CẢ 3 yếu tố trên hay sao vậy? (công dân trên 16 tuổi…, doanh nghiệp …, đã là công dân tích cực…)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top