QUỸ SÁNG KIẾN Vì không khí sạch – Thành phố xanh năm 2021

Quỹ sáng kiến với chủ đề “Vì không khí sạch – Thành phố xanh” năm 2021 (sau đây gọi tắt là Quỹ sáng kiến) được thiết lập trong khuôn khổ Dự án Chung tay vì Không khí sạch, thực hiện bởi Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) dưới sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID). 

Quỹ sáng kiến hỗ trợ các hoạt động và giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về ô nhiễm không khí, cải thiện chất lượng không khí, bảo vệ sức khỏe và các vấn đề ô nhiễm môi trường tại các tỉnh thành trên toàn quốc.  

Đối tượng tham gia Quỹ sáng kiến:

 • Nhóm dự án với các công dân 16 tuổi trở lên (không giới hạn độ tuổi trên), đang sinh sống tại Việt Nam; 
 • Các doanh nghiệp xã hội, cộng đồng địa phương, trường học chịu ảnh hưởng của ô nhiễm không khí và các vấn đề môi trường;

Các chủ đề ưu tiên của Quỹ sáng kiến:

 1. Hoạt động giáo dục, truyền thông nâng cao nhận thức/ thay đổi hành vi trong quản lý rác thải, tiêu dùng xanh, giao thông vận tải, năng lượng, không gian xanh… 
 2. Hỗ trợ cộng đồng phát triển các giải pháp xanh. Ví dụ: các mô hình tiết kiệm năng lượng hoặc sử dụng năng lượng sạch hơn; ủ phân hữu cơ; lắp đặt/mở rộng mạng lưới đo chất lượng không khí… 
 3. Nghiên cứu khoa học về ô nhiễm không khí và tác động (về nhận thức, sức khỏe, kinh tế, xã hội…); và các giải pháp, sản phẩm cải thiện chất lượng không khí (máy đo, màng lọc, máy lọc, sản phẩm giáo dục,…) 

Cách thức đăng ký

 • Các sáng kiến/ tài trợ cần hoàn thành hồ sơ theo mẫu:

Ngân sách tài trợ: tối đa 30 triệu/ dự án

Tiêu chí lựa chọn đề xuất

 • Thời gian hoàn thành dự án: trước ngày 31/7/2022.
 • Tính hiệu quả
 • Tính khả thi/ Năng lực của người/nhóm thực hiện
 • Tính sáng tạo
 • Tính bền vững và khả năng nhân rộng

Để biết thêm các thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ

Quỹ sáng kiến, chủ đề “Vì không khí sạch – Thành phố xanh” năm 2021

E: youth.vn@livelearn.org 

P: 024 37185930 (gặp Hải Linh/ Tú Uyên)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top