Sách” Nhật Ký Nước”

Tài liệu này được xây dựng bởi Trung tâm Sống và Học tập vì  Môi trường và Cộng đồng( Live&Learn) được tài trợ bởi tập đoàn Suntory và Suntory Pepsico Việt Nam.
Tài liệu hướng dẫn dạy và học về tiết kiệm và bảo vệ nước. Cuốn nhật ký này mong muốn tất cả các bạn nhỏ có thể hiểu về hành trình giải cứu nước sạch. Hành trình giải cứu sẽ gồm có 3 chặng:
Chặng 1: Hãy yêu nước sạch
Chặng 2: Nước bị làm sao thế?
Chặng 3: Chúng ta bảo vệ nước sạch như thế nào?
Để vượt qua được các chặng, các bạn nhỏ khi sở hữu cuốn nhật ký này sẽ phải cùng nhau tham gia giải mã các thử thách. Sau mỗi chặng, các bạn sẽ cùng nhau kiểm tra đáp án ở phía cuối cuốn nhật ký và chia sẻ với thầy, cô giáo của mình để biết được cơ hội đi chặng tiếp theo.

Tải xuống: Tại đây

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top