Sổ tay ABC về biến đổi khí hậu

Nếu thế giới là một quốc gia, nơi mà mọi công dân đều chia sẻ mối quan tâm đến sự phát triển bền vững của các thế hệ tương lai, thì nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu sẽ là vấn đề được ưu tiên hàng đầu. 

UNDP, 2008, Cuộc chiến chống biến đổi khí hậu: Đoàn kết nhân loại trong một thế giới phân cách 


Chúng ta đang ở trong một thời khắc quan trọng của lịch sử Trái Đất, khi mà biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến thiên nhiên và cuộc sống của con người. “Tất cả chúng ta đều là một phần của vấn đề (…) này. Vậy hãy cùng nhau là một phần giải pháp” (Ban Ki-Moon, Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc). Ngay lúc này, mỗi công dân cần có cơ hội để tìm hiểu về biến đổi khí hậu, không chỉ để đương đầu với những thử thách hiện tại mà còn để đối mặt với những lựa chọn trong tương lai. Và nhờ thế, tất cả chúng ta có thể có một cuộc sống bền vững hơn. 

Sổ tay ABC về Biến đổi khí hậu là một cuốn sách nhỏ dành cho bạn – để học, tìm hiểu và hành động tích cực cho Trái Đất. Tài liệu cung cấp những thông tin khoa học một cách đơn giản, dễ hiểu và phù hợp với tất cả mọi người, từ trẻ em đến người lớn. Các chủ đề như: biến đổi khí hậu là gì, tác động của biến đổi khí hậu và những hành động cần thiết của mỗi chúng ta được truyền tải qua những hình ảnh và thông tin sinh động. 

Chúng tôi hi vọng cuốn sổ tay này sẽ trở thành một tài liệu bổ ích cho các em học sinh, các thầy cô giáo, gia đình và cộng đồng và mong muốn nhận được những ý kiến đóng góp để hoàn thiện tài liệu cho lần tái bản sau.

Tải xuống: Sổ tay ABC về biến đổi khí hậu

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top