Sổ tay hướng dẫn Xây dựng Trường học xanh

Trái Đất đang nóng lên – kéo theo và làm trầm trọng hơn những vấn đề môi trường ở Việt Nam cũng như trên thế giới: suy giảm đa dạng sinh học, mất rừng, ô nhiễm, khủng hoảng năng lượng… Biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng đến thiên nhiên và cuộc sống của con người. Theo Báo cáo Stern của chính phủ Anh năm 2006, biến đổi khí hậu có thể làm tăng mực nước biển của Việt Nam thêm 1 mét, làm mất 12,2% diện tích đất ở, nơi có 23% dân số sinh sống (khoảng 17 triệu người).
Trước những thách thức to lớn này, trường học cùng các thầy cô và học sinh có thể làm gì? Không chỉ là nơi để dạy và học, trường học là nơi lý tưởng để tạo cơ hội cho mỗi công dân tìm hiểu về các vấn đề môi trường – phát triển, để đương đầu với những thử thách hiện tại và đối mặt với những lựa chọn trong tương lai. Và nhờ thế, từ trường học tới cộng đồng, tất cả chúng ta có thể có một cuộc sống bền vững hơn. Ngay ở Việt Nam, hơn 20 triệu giáo viên và học sinh là một con số đáng kể cho bất cứ sự thay đổi tích cực nào trong tổng dân số hơn 80 triệu người.
Sổ tay hướng dẫn Xây dựng trường học xanh là một tài liệu hướng dẫn dành cho trường học, các thầy cô giáo và các nhà quản lý giáo dục – để tìm hiểu, lựa chọn và đưa ra hành động tích cực.


Tài liệu cung cấp những thông tin cô đọng, chia sẻ các kinh nghiệm thực tế từ hoạt động dạy học, sinh hoạt ngoại khóa tới những lựa chọn hành động bền vững trong việc tiết kiệm năng lượng và tài nguyên nước, quản lý rác thải, giao thông và xây dựng không gian xanh trong trường học, đặc biệt tại Vương quốc Anh. Là một trong những quốc gia tiên tiến về giáo dục môi trường từ những năm 1970 và giáo dục phát triển bền vững những năm 1990, chính phủ Anh đã có nhiều chính sách về giáo dục môi trường, góp phần giải quyết nhiều vấn đề môi trường tại Anh, trong đó bao gồm việc thúc đẩy sáng kiến trường học sinh thái trong hơn 15 năm qua. Tài liệu này đã sử dụng nhiều ví dụ về trường học sinh thái được thực hiện tại Vương quốc Anh. Ngoài ra, tài liệu cũng giới thiệu một số sáng kiến tiêu biểu của học sinh, sinh viên Việt Nam. Tài liệu trả lời ba câu hỏi xuyên suốt: Tại sao phải xây dựng trường học xanh, Trường học của chúng ta có thể làm gì và Các bước để xây dựng trường học xanh.
​Chúng tôi hi vọng rằng cuốn sổ tay này, cùng với các tài liệu giáo dục về biến đổi khí hậu và thiên tai, sẽ trở thành những tài liệu bổ ích cho các trường học, các thầy cô giáo cũng như gia đình và cộng đồng. Chúng tôi mong nhận được những ý kiến đóng góp để cùng thúc đẩy các hoạt động dạy và học cho một cuộc sống bền vững.

Tải xuống: Sổ tay hướng dẫn Xây dựng Trường học xanh

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top