Tài liệu hướng dẫn dạy và học về tiết kiệm và bảo vệ nước

Picture

“Tài liệu hướng dẫn dạy và học về tiết kiệm và bảo vệ nước” được xây dựng để hỗ trợ các thầy cô giáo và các em học sinh có ý thức và hành động tích cực bảo vệ nguồn nước. Tài liệu cung cấp những phương pháp dạy và học sinh động, đặc biệt đề cao vai trò của học sinh từ việc nhận thức vấn đề đến việc đưa ra giải pháp thực tế

Bài Viết Liên Quan