Tài liệu truyền thông Bếp than Khó thở

Phông nền

2. Băng rôn

3. Áp phích

4. Tờ rơi thông tin bếp than

5. Ảnh triển lãm

6. Phim ngắn về ảnh hưởng củ bếp than tổ ong đến sức khỏe con người và môi trường.

7. Bản trình chiếu thông tin kiến thức về Chất lượng không khí và sức khỏ của chúng ta.

Tải tài liệu tại đây.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top