Trò chơi Xanh – Đỏ – Tím – Vàng về ô nhiễm không khí

Bạn hãy in hình ảnh này dưới dạng giấy A4 và làm theo hướng dẫn để gấp được thành bộ trò chơi Xanh đỏ tím vàng.
Trò chơi gấp giấy đơn giản này rất thích hợp để các bạn nhỏ vừa học vừa chơi, tìm hiểu về chủ đề môi trường nói chung và ô nhiễm không khí nói riêng.
Link tải: Trò chơi Xanh Đỏ Tím Vàng về ONKK

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top