Truyện tranh “Bụi du ký”

“Bụi du ký” là bộ truyện tranh cung cấp kiến thức về các loại bụi như PM10, PM2,5,… thông qua câu chuyện dòng tộc bụi. Liệu sự tồn tại của chúng có ảnh hưởng đến cuộc sống của bạn và môi trường xung quanh như thế nào? Hãy cùng tìm hiểu trong “Bụi du ký” nhé!

“Bụi du ký” là bộ tài liệu được xây dựng bởi nhóm học sinh trường Alpha School với sự tư vấn nội dung từ Trung tâm Sống và Học tập vì Môi trường và Cộng đồng (Live & Learn) thông qua dự án Chung tay vì Không khí sạch, với sự hỗ trỡ từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)

Đọc “Bụi du ký”: Tại đây

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top