Chia sẻ hoạt động Trường học Xanh giảm rác tại Đà Nẵng và Phú Quốc

Tính tới tháng 10/2023, chương trình Trường học Xanh đã bắt đầu khởi động tại 21 trường tại Đà Nẵng và 6 trường tại Phú Quốc. Chương trình đã triển khai một số hoạt động nổi bật bao gồm tập huấn cho giáo viên, thực hành xanh của học sinh và thực hành xanh tại trường học. Một số kết quả đáng chú ý như sau:

1. Tổ chức tập huấn cho giáo viên và trường học

Chương trình thực hiện tập huấn về Trường học xanh và các chuyên đề như xử lý rác hữu cơ. Tại Đà Nẵng và Phú Quốc, chương trình đã tổ chức triển khai Trường học Xanh với 6 lớp tập huấn cấp quận huyện cho giáo viên, và 11 lớp tập huấn cấp trường học, giúp nâng cao nhận thức cho hơn 563 giáo viên về vấn đề rác thải và thảo luận sâu về các giải pháp quản lý rác thải trong trường học. Các lớp tập huấn không chỉ cung cấp kiến thức về rác thải, mà còn là cơ hội để trường học, giáo viên thực hành xây dựng kế hoạch Trường học xanh cho nhà trường, kế hoạch triển khai hoạt động phân loại rác, thu gom xử lý rác và tổ chức hoạt động giáo dục truyền thông, khuyến khích học sinh thực hành tại nhà và trường. Sau các tập huấn chung, tại Đà Nẵng, Phòng TNMT và Phòng GD&ĐT huyện Hòa Vang đã triển khai tập huấn chuyên đề hướng dẫn ủ rác hữu cơ thành phân compost cho 6 trường học.   

Tập huấn Trường học Xanh cho giáo viên tại Cẩm Lệ và Hòa Vang, Đà Nẵng (Nguồn: Live&Learn Vietnam)

2. Thúc đẩy thực hành xanh của học sinh qua giáo dục truyền thông

Để nâng cao nhận thức của học sinh, các trường đã triển khai giáo dục truyền thông trong các tiết chuyên đề đầu tuần. Trường TH Nguyễn Văn Trỗi, TH Nguyễn Đức Cảnh và THCS Đàm Quang Trung tại Liên Chiểu tại Đà Nẵng đã tổ chức tiết chuyên đề dưới cờ về phân loại rác với các trò chơi để thu hút sự tham gia tích cực của học sinh

Tuyên truyền phân loại rác tại trường tại trường TH Nguyễn Văn Trỗi, Đà Nẵng (Nguồn: Trung tâm BUS)
Tuyên truyền phân loại rác tại trường tại trường TH Đàm Quang Trung, Đà Nẵng (Nguồn: Trung tâm BUS)

Tại trường TH Nguyễn Đức Cảnh, nhà trường đã triển khai cuộc thi Đại sứ xanh tới toàn bộ học sinh trong trường và thu hút được sự hưởng ứng đông đảo của các em học sinh. Một số em học sinh đã có các thực hành giảm rác như: từ chối sử dụng đồ nhựa 1 lần, dọn dẹp vệ sinh, phân loại rác,…

Video dự thi Đại sứ xanh của bạn Nguyễn Hữu Minh, trường TH Nguyễn Đức Cảnh (Nguồn: Bạn Nguyễn Hữu Minh)

3. Thực hành xanh ở trường học

Để xây dựng kế hoạch trường học xanh, 27 trường đã thực hiện khảo sát về hiện trạng quản lý rác thải để từ đó đặt ra mục tiêu cụ thể và lên kế hoạch triển khai trong năm học này. Một số hoạt động nổi bật như sau:

  • 7 trường học tại Đà Nẵng (Trường TH Ông Ích Đường, TH số 1 Hòa Tiến, TH số 2 Hòa Tiến, Trường Lê Văn Hiến, Trường Mai Đăng Chơn, Trường Nguyễn Duy Trinh, Trường Phạm Hồng Thái) đang triển khai hoạt động kiểm kê rác thải. Nhờ có hoạt động này, mà trường học hiểu rõ hơn về hiện trạng phát sinh rác trong trường và có những hoạt động thay đổi phù hợp trong kế hoạch Trường học Xanh.
  • Trường THCS An Thới 1 tại Phú Quốc đã thực hành phân loại rác thải (chai/ly nhựa, và rác còn lại) thường xuyên tại các lớp học. Nhà trường yêu cầu học sinh tự làm sạch chai nhựa trước khi mang đến điểm thu tập trung, phân công Sao Đỏ ghi chép lượng rác của các lớp và tính điểm thi đua. Lượng rác tái chế được thu gom được bán ve chai 1 tuần 1 lần và góp vào quỹ của Đội.

Hoạt động phân loại tại lớp, thu rác tái chế cho kế hoạch nhỏ tại trường THCS An Thới 1, Phú Quốc (Nguồn: Live&Learn Viet Nam)

Hoạt động kiểm kê rác tại trường TH Hòa Tiến 1, Đà Nẵng (Nguồn: Trung tâm CAB Viet Nam)

Trong thời gian tới, chương trình Trường học Xanh sẽ tiếp tục được đẩy mạnh tại 27 trường học với các hoạt động bổ ích và thực tiễn sắp tới như cuộc thi Đại sứ Xanh và thực hành phân loại rác tại trường học theo kế hoạch đã đề ra. Hãy cùng chờ đón các hoạt động sắp tới tại các trường trên địa bàn Đà Nẵng và Phú Quốc nhé!

Ghé thăm trang web Trường học Xanh tại: https://truonghocxanh.weebly.com/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top